İade&İptal Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu İade ve İptal Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Alados Otel, işbu Sözleşme'de "Otel" olarak anılacaktır ve diğer tarafta [MÜŞTERİ ADI], işbu Sözleşme'de "Müşteri" olarak anılacaktır. Otel ve Müşteri birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. İADE VE İPTAL POLİTİKASI

2.1. Rezervasyon İptali:

Müşteri, rezervasyonunu yaparken belirlenen iptal politikasını kabul eder. Online rezervasyonlarda, özellikle belirtilmediği sürece geri iade yapılmamaktadır.

2.2. İptal İşlemleri:

Müşteri, rezervasyonunu iptal etmek istediğinde, belirtilen iptal prosedürlerine uymakla yükümlüdür.

İptal süresi içinde yapılan iptallerde herhangi bir ücret alınmaz. Ancak, iptal süresi geçtikten sonra yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz.

2.3. Otelin Hakları:

Otel, önceden bildirimde bulunmaksızın rezervasyon koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Otel, mücbir sebep durumlarında (doğal afet, grev, savaş vb.) rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

3. GERİ İADE POLİTİKASI

3.1. Genel İade Koşulları:

Online rezervasyonlarda geri iade yapılmamaktadır. Otel, müşteri tarafından önceden ödenmiş olan ücretleri geri iade etme yükümlülüğünde değildir.

4. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme'den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.