Gizlilik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Alados Otel, işbu Sözleşme'de "Otel" olarak anılacaktır ve diğer tarafta rezervasyon yapan müşteri, işbu Sözleşme'de "Müşteri" olarak anılacaktır. Otel ve Müşteri birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. Tanım ve Kapsam

Bu Gizlilik Sözleşmesi, Müşteri'nin Otel'den aldığı hizmetlerle ilgili olarak taraflar arasında belirli gizlilik düzenlemelerini içermektedir. Bu Sözleşme, müşteri bilgileri, rezervasyonlar, ödeme bilgileri ve benzeri konuları kapsar.

3. Gizli Bilgiler

Otel, Müşteri'nin aşağıda belirtilen bilgileri gizli tutmayı kabul eder:

Müşteri'nin adı, iletişim bilgileri ve kimlik bilgileri. Rezervasyonlarla ilgili bilgiler. Ödeme bilgileri ve kredi kartı detayları. Diğer gizli veya hassas bilgiler.

4. Kullanım ve Sınırlamalar

Otel, Müşteri'nin gizli bilgilerini yalnızca rezervasyon ve konaklama işlemleri için kullanacak ve başka bir amaçla ifşa etmeyecektir. Otel, Müşteri'nin bilgilerini üçüncü taraflara açıklamayacak veya satmayacaktır.

5. Güvenlik Önlemleri

Otel, Müşteri'nin gizli bilgilerini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almayı taahhüt eder. Ancak, güvenlik ihlallerinden kaynaklanan sorumluluk Müşteri'ye ait olmayacaktır.

6. İhlal Durumunda Bildirim

Herhangi bir güvenlik ihlali durumunda, Otel, Müşteri'yi derhal bilgilendirecektir.

7. Sözleşmenin Sonlanması

Bu Gizlilik Sözleşmesi, Müşteri'nin konaklaması tamamlandıktan sonra da devam edecektir. Ancak, taraflardan biri yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi sonlandırabilir.

Bu Sözleşme, taraflar arasında gizlilik konularını düzenleyen bir anlaşmadır ve taraflar, bu Sözleşme hükümlerine uymayı kabul ederler.